Quản lý in ấn thật hiệu quả với ứng dụng Fiery Command WorkStation 6.3

 Fiery Command WorkStation là ứng dụng quản lý in ấn chuyên nghiệp kết nối giữa máy chủ server controler với máy in
giúp bạn cân chỉnh và quản lý cùng lúc nhiều server và tất cả các file in ấn với thao tác trên giao diện thật dễ dàng
nhanh chóng và chính xác đạt hiệu quả cao trong công việc in ấn thường ngày.

Video tham khảo: