Máy đục lỗ

Máy đục lỗ siska INC sử dụng điện 110v

call: 094 380 3366